Die klub streef daarna om ons lede meer VOORDELE te kan bied. 

LEDEGELD word AANGEWEND vir:-
  • Administratiewe Stelsel - ingesluit webwerf en lede register
  • Ouditeursfooie
  • Onderhoud van Klub Bates
  • Ondersteuning van die gemeenskap byvoorbeeld lief en leed
  • Bymekaar kom geleenthede te organiseer
  • Registrasie van "Office of Fair Traiding"
  • Betaling van Openbare Aanspreeklikheid en Versekering

LIDMAATSKAP OPSIES
Jaarlikse Lidmaatskap - Enkel Persone $15.00
Vir enkel-lopendes is lidmaatskap slegs $15, wat toegang tot ons nuwe interaktiewe webtuiste ook insluit. Ons hoop dat jy welkom sal voel en gou deel sal wees van ons Afrikaanse familie in Australië!

Jaarlikse Lidmaatskap - Gesinne $ 35.00
Bogenoemde fooi is vir die hele gesin, insluitende alle kinders onder 18 jaar. Hierdie gesinne kwalifiseer dan ook vir aktiwiteite/byeenkomste teen verlaagde tariewe. Toegang tot ons nuwe interaktiewe webtuiste vorm deel van die pakket.

Jaarlikse Lidmaatskap - Senior Burgers $ 15.00
Die verlaagde fooi is vir diegene wat ons met raad en daad kan bystaan en ook op die regte pad kan hou met hul wysheid en kennis. Hul het dus ook outomatiese toegang tot ons interaktiewe webtuiste.

Nuusbrieflede - Geen Lidmaatskap
As jy net belangstel in inligting vanaf die Klub en slegs 'n  nuusbriewe wil ontvang dan kan jy hierdie geen-lidmaatskap opsie oorweeg.

Vir enige navrae stuur epos aan akainc.secretary@gmail.com